2. Samenleven in mede-eigendom: de spelregels

Workshop voormiddag

Samenleven in mede-eigendom is niet altijd evident. Er kunnen problemen en conflicten ontstaan. Een goede communicatie lost veel op, maar niet altijd. De opdracht van de syndicus is bijzonder complex: je moet optreden als bemiddelaar, opzichter, politieagent en scherprechter. En je moet juridische en emotionele elementen afwegen. Hoe ga je om met huurders en mede-eigenaars die zich niet houden aan de gemaakte afspraken over het gebruik van parkeerplaatsen, sluikstorten of geluidsoverlast? Wat met huurders en mede-eigenaars die hun bijdragen niet betalen? Wat kan en mag je als syndicus doen in dergelijke situaties? Tijdens deze workshop brengen we de conclusies van de lerende netwerken ‘Leefregels in mede-eigendom’ die VIVO en het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector (SF 323) samen organiseerden in 2015.

Inleider: 
Sprekers 
Ardent Advocaten
CIB Vlaanderen
Mertens & De Paepe Advocaten