Dennis Devriendt

lector
Hogeschool Gent

Dennis Devriendt studeerde in 2001 af als master in de geografie en landmeetkunde aan de Universiteit Gent. Tot 2009 was hij onderzoeker in aardobservatie bij projecten van de POD (Programmatorische federale Overheidsdienst) Wetenschapsbeleid. In 2010 startte hij als professional trainer bij Couderé, waar hij betrokken was bij het opzetten van de elektronische leeromgeving en van het distributienetwerk van de Gatewing RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems). Sinds 2014 is hij lector en onderzoeker fotogrammetrie en digitale media in de opleidingen landmeetkunde en vastgoed aan Hogeschool Gent. Zijn onderzoek spitst zich onder meer toe op het gebruik van drones in de vastgoedsector.