Raf Engels

celhoofd bodem
OVAM

Raf Engels studeerde in 1990 af als industrieel ingenieur scheikunde. Daarna werkte hij in verschillende milieulabo’s als analist. In 1996 startte hij op de bodemafdeling van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) binnen de dienst onderzoeken. Naast het beoordelen van bodemonderzoeken stond hij mee in voor het uitwerken van standaardprocedures en richtlijnen. Sinds 2005 is hij celhoofd binnen de dienst bodemonderzoek en sanering. Daarnaast houdt hij zich bezig met het bijsturen van de bodemwetgeving. Hij treedt ook regelmatig op als gastspreker.